Нестихващи математически приключения на матемаговете от школа „Матема“

забавления и математика

Матемагове, сега

знаем ние чудеса –

1, 2, 3  и така …

броим чак до 1000!

 

Loading...