математика

Математика – как я учим? Има значение!

   Не е случайно, че науката математика е в основата на другите.

А какво е живота без отправна координатна система? Да, Декарт е въвел понятието координатна система, за да може да се описваме и намираме в пространството. Но Рене Декарт не е бил само математик, а и философ.

   Истината е, че интелекта не се заключва само за една сфера на приложение и знание. Интелекта се подчинява (или не) на сложни връзки и взимовръзки, които са в услуга на личността във всяка ситуация. Ето защо е добре, да развиваме логическото мислене, емоционалният интелект и да не се ограничаваме с – „той/тя е музикант, и не разбира от математика“. Само където, за да може един композитор да изрази и предаде своя порив на интелекта, му трябва схема или метод. И му трябва подходящата взаимовръзка м/у звук и символ.

   Пример: може да погледнете трудовете на Нютон, за връзката м/у музикалните тонове и светлината.

Как ще предадете на листа хартия, или на платното дълбочина и изпъкналост без да знаете, разбирате и овладеете няколко основни правила, подчинени на физиката? Какво е мисълта, без стредствата (инструментите) за реализиране. Ето ЕДИН Леонардо да Винчи в неговата единност на инженерна и художествена  мисъл.

Работы-Леонардо-да-Винчи-математика

Така и учението на математика е с не едно проявление. Съумявайки да компилираме рисуване с музика и естествени закони като:

  • 1+1 = 2, или че
  • сферата колкото и да е кръгла – пак е триизмерна,

в Матема учим по най-естествения начин за един матемаг – с песни, рисуване и игри. Развиваме креативността и мисленето. Създаваме екипи и се забавляваме докато учим.

Можете да разберете повече за метода от тук:

metoda-2-на математика-в-матема

И да се запишете или зададете въпрос от тук:

запиши се

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...