ментална аритметика в матема

клас МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА Smarty Kids

Клас Ментална аритметика е част от програми за детско развитие  на Smartykids, които помагат за интелектуалното развитие на децата и разгръщането на техния потенциал.

Запиши безплатен демо урок от ТУК:

Какво развива в децата менталната аритметика с метода на Smarty Kids:

СКОРОС

С Менталната аритметика с времето скоростта на смятане се увеличава и детето започва да събира и изважда, да умножава и дели на ум, без помощта на сметало.

МИСЪЛ

По време на обучението детето развива основни компоненти на креативността, плавност и гъвкавост на мисълта, оригиналност и любознателност.

КООРДИНИРАНЕ

Хармонично развитие и взаимодействие на двете полукълба на мозъка, благодарение на  въображението и визуализацията на сметалото и смятане на ум.

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Увеличава и скоростта на възприемане и обработка на информация. Значително се подпомага оперативната памет и способността да се потиска обработката на ненужната информация.

КРЕАТИВНОСТ

Едновременното развитие на двете полукълба на мозъка стимулира и подобрява аналитичното и творческо мислене, което позволява на детето да разбира по-добре  информацията, да прави изводи, да види алтернатива творчески, а не стереотипно.

САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Възпитава се отговорност и самостоятелност. Участието в различни състезания и олимпиади мотивира децата да постигат резултати и да бъдат по-самостоятелни.

АКАДЕМИЧНИ УСПЕХИ

Те придобиват увереност в собствените сили, в резултат на обучението повишават и успеха си в училище, което се отразява на тяхното самочувствие, способността им за общуване и лидерски умения.

ВЪЗПРИЕМАНЕ

На занятията детето трябва да визуализира в съзнанието си образите на числата, които представляват движение на  топчетата на абака /сметалото/. Така се развива концентрация на вниманието и постоянството.

ИНДИВИДУАЛНОСТ

Групите са малки – до 6 деца, което гарантира индивидуален подход и внимание към всяко дете.

Loading...