Обучението по математика за малки деца в предучилищна възраст и първи клас

Курсове за обучение по математика за малки деца в предучилищна възраст (6-7 годишни), с едномесечна ангажираност.

Повечето деца демонстрират интерес към математиката и преди те да влязат в училище. Причината е, че математиката е част от техния познавателен свят. Те забелязват основни геометрични форми, изграждат и развиват прости модели, научават се да броят. Ние, като родители и педагози трябва да стимулираме и надграждаме техния естествен интерес, за да обосновем и техния предучилищен и училищен опит в по-ангажиращ и полезен процес.

Предоставяйки възможност на децата да изучават математика в предучилищна възраст, ние ги подготвяме за по-ефективно приемане на материала в първи клас – преход, който е важен в цялостното им развитие. Обучението на децата по математика преди и по време на началното училище води до по-високи постижения на децата и в другите сфери – като четене и писане. С развитието на логическото мислене безусловно резултатите са налице и във всяка една дейност. Децата, които започват със сравнително високо ниво на знания по математика в първи клас са склонни да напредват по-бързо с материала.

предучилищна възраст

Ниво I „До-до“ на школа Матема, предоставя възможност за :

  • Усвояване на необходимите за предучилищна възраст знания, достатъчна подготовка за първи клас.
  • Надгражда и подпомага усвояването на материала за първи клас.
  • Развива логическото мислене и креативността.
  • Създава положителни устои и нагласи към материята.

С методът на преподаване можете да се запознаете допълнително – десугестопедия.

Нивото е в рамките на 1 месец – 4 работни седмици, 30 астрономически часа, 40 учебни.

Можете да се запишете от тук:

запиши се

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...