Пространственото мислене на децата в разговорите с тях

Използвайте възможностите, които ви предоставя ежедневието за да наблягате на пространственото мислене, чрез разговорите с вашето дете.

В своите изследвания на пространствените умения при малките деца, психолозите Нора Нюкомб и Андреа Фрик (2010) отбелязват, че възможностите за практикуване на пространствени умения са навсякъде. Възрастните могат да стимулират пространственото мислене, като задават въпроси на децата и ги ангажират в разговора.

пространственото мислене при децата и разговор с родителите
пространственото мислене при децата

Примери:

„По какъв начин чаршафът обгръща леглото?“;

„Преминава ли лявата обувка над или под дясната при стъпване?“;

„Ще се поберат ли хранителните стоки в дадената торба?“;

„Тази филийка ще се побере ли в тостера?“.

За малките деца, тези въпроси са предизвикателни и предоставят широки възможности за изучаване и мислене за пространството.

Прдоставят възможности децата да обогатят своя речник – думи, които ще им помогнат на деца да разсъждават за пространствени свойства, като „над“ и „под“, „висок“ и „къс“, „извито“ и „право“.

Ще ги запознаят с думите, описващи формите – триъгълник, правоъгълник, куб, сфера и др. Предполага се, че децата, които учат подобни термини, е по-вероятно да ги използват. Това ще им помогне да се възползват от силата на словесното обяснение. Проучванията показват, че децата учат понятия по-добре, когато са помолени да обяснят какво откриват.

Проведени са множество изследвания, които показват висока взаимовръзка между стратегиите на родителите във разговорите с децата си и развитието на пространственото мислене при тях.

Учените Шанън Пруден и нейните колеги проследяват развитието на 52 бебета. Те откриват, че ранното предразполагане към използването на език, описващ пространството, е предиктор за доброто им развитие на пространствените способности на по-късен етап. Децата, които са чували и използвали повече пространствена терминология, са отбелязали по-високи резултати от тестовете за пространствени умения, при навършването им на 42-ят месец (Pruden et al 2011).

Можете да прочетете още за развитието на пространственото умение и мислене при децата в домашни условия. Предоставяме и няколко игри за развитие на пространственото мислене при децата, които можете да прилагате.

Танграм -пространствен пъзел за игра.

Пространствено мислене и подпомагането с карти.

Оригами и пространственото мислене при децата.

Детски конструктори и пространственото мислене при децата.

Активно развитие на пространствените умения при деца.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...