Пространствено мислене и подпомагането с карти

Насърчете децата да използват и създават карти. Така вие ще развивате успешно тяхното пространствено мислене. 

До 3-годишната си възраст повечето деца са готови да възприемат прости уроци и инструкции за карти. Например, могат да се научат да интерпретират карта на плана на хола, за да покажат къде в действителност са скрили преди това играчката (Shusterman et al 2008; Vasilyeva and Huttenlocher 2004).пространствено мислена и план на хола

По-големите деца могат да се справят с по-сложни карти и те се възползват от структурирани картографски дейности. Важи особено при тези деца, от които се изисква да обяснят избора и действията си. Обяснението на избора на действие предразполага ментална репрезентация и пространствено мислене.

В проучване на американски четвъртокласници, децата получават непълни карти на училищния двор и са помолени да (1) да намерят немаркираните позициии (2) да поставят стикери на своите карти, за да посочат къде могат да бъдат намерени (Кастенс и Либен 2007). Някои деца са доста точни. Други деца са далеч от реалните места. Но когато децата са помолени да напишат какви улики използват, за да решат къде да сложат стикерите, те се представят много по-добре в откриването и маркирането на липсващите части от двора.

Това е констатация, която е в съответствие с други изследвания: Децата се учат по-добре, когато трябва да обясняват как решават заданията.

Проучването предполага, че ръководните дейности подпомагат децата да обръщат по-голямо внимание на пространствените сигнали и визуалните перспективи. Практикувайки пространствено мислене се учат как да четат карти – което е важно пространствено умение.

Изследователите и преподавателите насърчават използването на карти от деца, спомагащо развитието на пространствено мислене. Започнете с прости задачи и осъзнайте, че е нормално децата да имат проблеми с разбирането на пространството в преспектива от “птичи поглед”.

Друго проучване показва, че по-малко от 30% от първокласниците могат да идентифицират отличителния U-образен план на сградата на своето училище (Liben and Downs 1989).

Други статии за развитеи на пространственото мислене при децата, можете да намерите от тук:

Танграм -пространствен пъзел за игра.

Оригами и пространственото мислене при децата.

Детски конструктори и пространственото мислене при децата.

Пространственото мислене на децата в разговорите с тях.

Активно развитие на пространствените умения при деца.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...