Дипломна работа

Как да улесним децата в усвояването на математически умения чрез движение

Уважаеми родители,

Имате възможност да включите вашето дете в изследване на усвояването на математически умения чрез движение.

Целта на изследването е, да се проследи дали усвояването на математически умения, комбинирани с движения подпомага обучителния процес. Движението в случая следва логически правилата, които са заложени в конкретната обучителна единица.

Материалът ще бъде поднесен максимално занимателно за децата. Всяко дете ще получи карта, в която ще отбелязва своето посещение със стикер и умението, което е усвоило. Материалът с който ще се проведе тренинга е от учебника за втори клас от общообразователната система.

Тренингът ще е групов, с максимален брой деца в група – 6.

Изследването е получило одобрение от Комисията по етика към Департамент Когнитивна наука и психология, НБУ.

Изследването се състои от 21 учебни часа (18 тренинг и 3 часа тестови и въпросници) с усвояване на математически умения по учебната програма и учебници от общообразователната система за 2 клас и пет теста:

  1. Математически и пространствени умения съответстващи на нивото на изхода на общообразователната система и формат от състезание „Кенгуру“ за първи клас;

  2. Два текущи контрола за определяне нивото на усвояване;

  3. Крайно измерване нивата на усвояване (с минимален диапазон от края на тренинга – 2,5 месеца);

Тренингът и тестовете за усвояване се провеждат в школа Матема по два учебни часа на ден в продължение на десет дни (две работни седмици). За целта детето ви трябва да започва, завършва или да е завършило скоро първи клас по общообразователната система.

Изследването е на доброволна основа без заплащане. Детето Ви има право да се откаже по всяко време от участие в изследването без да е нужно то или Вие да обяснявате причините за това и без никакви последици за него или за Вас.

Изследването се провежда от Надя Дочева Кирилова – дипломант в НБУ – Магистърска програма „Психология на развитието”. Имейл за конатакт: nadakirilova@gmail.com, телефон: 0893455713.

Данните, получени в рамките на изследването, са строго конфиденциални и няма да бъдат показвани на трети лица.

Резултатите от изследването ще бъдат използвани за магистърска теза и могат да бъдат публикувани в научни издания. Интересуваме се само от обобщените резултати на групата от участници, а не от резултатите на Вашето дете. Поради тази причина няма да бъде предоставена индивидуална обратна връзка за всяко дете след изпращането на данните от въпросниците.

Моля да се има предвид, че детето може да извършва движения от рода на стъпване по определена последователност на земята и трябва да е в добро физическо състояние, както и съществува риск от стъпване накриво. За предотвратяването им, ще бъде използвано по-широко пространство без остри предмети в близост и групите ще бъдат до 6 деца.

Участието е доброволно и детето има право всеки един момент да прекрати и/или да напусне, без това да има последствия за него.

Ако в момента имате въпроси относно процедурата, задайте ги на дипломанта на посочените по-долу координати.

Ако в бъдеще имате въпроси относно изследването, можете да се обърнете към дипломанта на посочените по-долу координати.

Благодарим Ви предварително за участието!

инж. Надя Кирилова

имейл: nadakirilova@gmail.com

тел:0893455713

математически умения

Loading...