За родителят – как протичат уроците по математика чрез сугестопедията.

Намира ли приложение сугестопедията в обучението по математика?

Сугестопедията е приложима при всеки един учебен предмет. Mакар и да я разпознават повече в езиковото обучение, тя спомага за сформирането на логическото мислене в математиката, оказва цялостно благотворно вляние върху личността.


Да, но изкуствата и строгата математика къде намират своите допирни точки?

Интелекта и мисловната дейност не могат да се заключат само в една сфера на действие. Те са многолики и трудно може да се отдели математиката като самостоятелно явление. Та нали целият свят, който ни заобикаля е с естествени наблюдаеми събития, като сумиране и изваждане, геометрични форми, логически заключения, подредени ноти.

Чрез търсене на пропорции и опит за възпроизвеждането им, детето рисува, танцува и твори. Въпросът е и ние да насочим този опознователен интерес и да го разширим.

И малко намек за мисловните процеси в нас (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и конкретизация) – съчетавайки изкуството с логиката, активираме максимално дейността на цялата мозъчна кора.


Как изглеждат уроците по математика чрез метода на сугестопедията?

Уроците протичат в радостна среда, без напрежение и умора. Използват се много игри, стремим се да са дидактически и ролеви. Прави се въведение с куклен театър, после децата сами изиграват сценката. Използва се много нагледен материал – триизмерни табла, обемни пособия. Всяко твърдение от математиката е онагледено, може да се пипне, премести и види. По този начин се стимулира пространствената представа на децата и се търси взаимовръзката, помага в осъзнаването.

Средата същто е от значение, цветовете на предметите са приятни, достатачно ярки и чисти. Учебното помагало е разработено от нас, спрямо материала и е също естетически издържано.


За каква възрастова група е обучението в школата по математика „Матема“?

Школата разработва курсове за деца от 6 до 9 години, като е изключително ефикасна в предучилищната подкотовка.


Какви са очакваните резултати?

  • положителна нагласа към математиката,
  • развиване на креативното и логическо мислене,
  • по-високо ниво на самоосъзнатост и ангажираност на участникът,
  • преодоляване на догми или бариери създадени по един или друг начин,
  • съществува психопрофилактичен и терепевтичен ефект,
  • и не на последно място – знания.

 

На вашето внимание – интервю по темата, излъчено по БНР „Хоризонт“ в „Закуска на тревата“.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...