Танграм -пространствен пъзел за игра

Способността за решаване на пространствени пъзели от типа на ТАНГРАМ е взаимно свързана с пространствената интелигентност при децата.

Проведено е проучване, в което изследователите проследяват поведението на малки деца на двегодишна възраст и след това тестват пространствените способности на същите деца, когато са станали на четири и половина години. Остановено е, че деца които по-често играят с пъзели, са с по-високи резулатати при тестването за пространствени умения (Levine et al 2011).

Древната японска игра „Танграм“ е препоръчана от Националният съвет на учителите по математика в САЩ. Те насърчават използването на танграм за усвоява
не
на пространствени умения.

 

За по-малките деца можете да използвате разпечатан таграм, които да изрежете след това и да предложите на детето да направи само някоя от показаните фигури. Подканвайте го да си избере „проект“ и да анализира използваните геометрични фигури и взаимното им разположение. Както и да описва стъпките за постигането на образеца.

За по-големите деца ви предлагаме 3D танграм. Разпечатайте и подканете детето само да си изреже, залепи и конструира с пъзела.

3D TANGRAM

 

Насърчете децата да използват жестове, когато решават пространствени проблеми.

Експериментите показват, че възрастните и децата решават проблемите по-лесно, когато им е позволено да жестикулират. В едно проучване е констатирано, че децата по-добре изпълняват задачи за мисловна ротация (ключов показател за пространствено мислене), когато са насърчавани да използват ръцете си (Chu и Kita 2011). В друго проучване, 5-годишните, които спонтанно жестикулират по време на пространствено решаване на проблеми, с по-голям успех достигат до правилния отговор (Ehrlich et al 2006).

Бъдете готови за постепенен напредък в пространствени умения при децата.

Започвайки програма за обучение, не се обезсърчавайте, ако децата не покажат подобрения веднага. Може да отнеме 6 или повече сесии, преди да забележите разлика.

Пространствено мислене и подпомагането с карти

Оригами и пространственото мислене при децата.

Детски конструктори и пространственото мислене при децата.

Пространственото мислене на децата в разговорите с тях.

Активно развитие на пространствените умения при деца.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...