За родителят – как протичат уроците по математика.

Намира ли приложение холистичния подход и в уроци по математика?

Интелекта и мисловната дейност не могат да се заключат само в една сфера на действие. Те са многолики и трудно може да се отдели математиката като самостоятелно явление. Та нали целият свят, който ни заобикаля е с естествени наблюдаеми събития, като сумиране и изваждане, геометрични форми, логически заключения, подредени ноти.

Чрез търсене на пропорции и опит за възпроизвеждането им, детето рисува, танцува и твори. Въпросът е и ние да насочим този опознователен интерес и да го разширим.

И малко намек за мисловните процеси в нас (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и конкретизация) – съчетавайки изкуството с логиката, активираме максимално дейността на ума на децата.


Как изглеждат уроците по математика ?

Уроците протичат в радостна среда, без напрежение и умора. Използват се много игри, стремим се да са дидактически и ролеви. Използва се много нагледен материал – триизмерни табла, обемни пособия. Всяко твърдение от математиката е онагледено. Може да се пипне, премести и види. По този начин се стимулира пространствената представа на децата. Търси взаимовръзката, помага в осъзнаването.

Средата същто е от значение, цветовете на предметите са приятни, достатачно ярки и чисти. Учебното помагало е разработено от нас, спрямо материала и е също естетически издържано.


За каква възрастова група е обучението в школата по математика „Матема“?

Школата разработва курсове за деца от 6 до 9 години. Ефикасна е за предучилищната подкотовка.


Какви са очакваните резултати?

  • положителна нагласа към математиката,
  • развиване на креативното и логическо мислене,
  • по-високо ниво на самоосъзнатост и ангажираност на участникът,
  • преодоляване на догми или бариери създадени по един или друг начин,
  • съществува психопрофилактичен и терепевтичен ефект,
  • и не на последно място – знания.

От нашата основна страница, можете да се запознаете и с други дейности за деца, които предлагаме.

Разгледайте и нашата фейсбук страница.

На вашето внимание – интервю по темата, излъчено по БНР „Хоризонт“ в „Закуска на тревата“.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...