ученическа занималня

Всеки ден, от понеделник до петък, опитни педагози ще се грижат с много любов и внимание не само за отличната подготовка на Вашето дете за училище, но и за надграждане на неговите знания, за формиране на положително отношение към учебния процес и за личностното му развитие.

 • Малки групи

  Групите са малки, до 6 деца, което гарантира индивидуален подход и внимание към всеки ученик според неговите нужди, възможности и интереси. В предразполагаща и уютна обстановка тук детето се чувства спокойно, обичано и насърчено.

 • Индивидуално отношение

  Допълнителни упражнения и тестове, интересни задачи с индивидуален подход, спомагат за ефективното овладяване и затвърждаване на учебния материал. Учениците добиват увереност в своите знания и участват активно в учебния процес в училище.

 • Психологически подход

  В непринудена атмосфера с разнообразни творчески предизвикателства и задачи, обградени с грижа и внимание, децата учат с удоволствие, развиват своята любознателност, креативно мислене и интелект, усвояват полезни умения и стратегии за учене, учат се на взаимопомощ, работа в екип, културни обноски, добиват широк поглед към света.

 • Подготовка и самоподготовка на домашните

  Нашите преподаватели с богат опит са изцяло в помощ  на учениците при подготовката и самоподготовката на домашните и уроците за следващия ден, проверка на домашните, обяснение на учебния материал, заучаване и разказване заедно на уроците, както и допълнителни упражнения за затвърждаване на знанията.

 • Близо до училища

  За удобство и спокойствие на родителите за децата, учещи в 18-то или 32-ро основно училище, е предвидено взимане и водене на учениците от училище.

 • Нагледност в преподаването

  За постигане на по-високи резултати в усвояването на учебното съдържание и за обогатяване и разширяване  на знанията на децата и тяхната обща култура използваме  разнообразни видеоматериали и мултимедия, както и включването на познавателни програми в обучителния процес.

ученическа занималня

При проявен интерес и желание децата могат да се включат допълнително към други наши програми за развитие на детето:

клас МАТЕМАТИКА

Материалът по математика се представя цялостно, с подчертаване на отделните части. Радостна и ведра среда, постига се чрез игри, нагледни материали и ведра комуникация.

ментална аритметика в матема

клас МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Менталната аритметика Смарти Кидс  развива различни компетенции и умения, включително и възможност за бърза калкулация.

клас АНГЛИЙСКИ или НЕМСКИ ЕЗИК

Езиковите курсове по английски и немски за деца, базирани на утвърдени в света системи и провеждани с много игрови модели и интересни езикови задачи, също са прекрасна възможност за Вашето дете.

ученическа занималня

клас СМАРТИ ЧЕТЕНЕ

Три месечен курс за четене с ускоряване и разбиране за деца над 8 години.

Loading...