Занятията са веднъж в седмицата по 2 учебни часа.

Цена за четири посещения: 100 лв. Плаща се в началото на периода.

Цена за половин учебна година – 16 седмици: 320 лв. Плаща се в началото на периода и ви носи 20% отстъпка.

Цена за цяла учебна година – 32 седмици : 560‬ лв. Плаща се в началото на учебната година и ви носи 30% отстъпка.

Програмата, която представяме е съобразена с учебните планове. Знанията след края на нивото, които са преподадени покриват и надграждат изискванията за съответния клас.

Loading...