Четни и нечетни числа до 100 при броене

Четни и нечетни числа – могат да бъдат малко трудни за разбиране в началото от децата, така че ако се опитвате да го направите в класната стая или у дома, бъдете търпеливи. Започнете с въвеждането на концепцията така, че децата да започнат да виждат модела. След това работете върху затвърждаването на идеята и я прилагайте при всеки удобен случай. Използвайте настолни игри, като тези които сме разработили и прилагайте различни занимавки със средства от бита, за да позволите на децата да работят по концепцията у дома.

Ще ви подсетим за няколко стъпки с които да обясните и затвърдите наученото:

1. Представете на детето концепцията за четни и нечетни числа.

Бройте различни предмети като клас, за да установите модела – лъжичките на масата, чашките, бисквитките и т.н. Започнете с четните числа. Пребройте предметите заедно, като помолите детето да ги сдвои и отброи през две – 2, 4, 6, 8, 10 и т.н. Попитайте детето дали забелязват модел в редицата.

Ако има проблем с разбирането, можете да вземете всяка двойка и да я разделите, така че имате 2 групи предмети. Бройте на глас всяка група. По този начин показвате, че всяко четно число може да бъде разделено на 2 равни групи.Сформирайте  различни  четни групи от предметите и  всеки  път  питайте  детето за броя им като демонстрирате, че след преброяването през две не остава предмет извън групата.

Пребройте елементите отново заедно, този път на групи с нечетни числа. Помолете детето отново да сдвои предметите. Така то ще види, че всеки път остава един предмет и броя на предметите е нечетен.

Подсилете тази информация, като я изкажете наглас и помолете детето също да го направи.

Научете детето да търсят мястото на единиците отначало в двуцифрените числа, после и в по-големи числа.

Напишете едноцифрени  идвуцифрени четни числа в колона, така че да се спазва позиционирането – единици под единици, десетици под десетици. Направете същото и с нечетни числа в отделна колона. Подчертайте мястото на единиците във всички числа. Помолете дето да потърси колоната с единиците, за да реши дали числото е нечетно или четно. Слезте надолу по колоните и помолете да ви каже дали цифрите са нечетни или четни и защо. Обърнете внимание на числата, които завършват с 0 и подсетете, че числото отново е четно, както при 10.

2. Използвйте активни игри за затвърждаване на наученото. Игровата форма за усвояване на знания е най-удачния метод за детето, особено в домашни условия. Предлагаме ви няколко игри:

 „Четен Чочо“ и „Нечетен Нечо“

Измислете си герой, кото да са имат в имената си четно и нечетно. Примерно: „Четен Чочо“ и „Нечетен Нечо“. Измислете визуален образ за всеки герой – снимка или нарисувани човечета. който можете да поставите на пода.

Можете да си изтеглите от нашите предложения и да ги разпечатате.Добре е героите да имат да достатъчно големи ръце, за да може детето да поставят предмети във всяка ръка. Разкажете на детето история за всеки един от героите. С история и положителна емоция паметовите следи в мозъка на детето ще са по-трайни. Например можете да кажете, че Чочо обича нещата да са равни и винаги иска едно и също количество във всяка ръка. Нечо предпочита да няма еднакво количество във всяка ръка. Сдобийте се с няколко чинии и дребни предмети, като бонбони (внимавайте да не са много малки. Сложете ги в чинийка.

Пребройте елементите заедно и попитайте детето на кой герой би принадлежала чинията.Нека детето да сложи чинийката в ръката на героя.

Редувайте количеставата поставени предмети, така че да запълните ръцете на героите. Накрая помолете детето да провери количествата във всяка ръка и да каже дали е изпълнени желанията на Четен Чочо“ и „Нечетен Нечо“.

Четни и нечетни точици

Тази игра ще помогне на детето и за изграждането на количествено съотнасяне. Направете си карти от картон с нарисувани точки. Нека точките да са подредени в две редици. Може да направите картите с нечетен брой точки в червено, а четните в синьо. Разделете картите на равни части между участниците в играта, така че никой да не ги вижда. Нека всеки да обърне горната си карта, да каже какво му е числото и дали е четно или нечетно. Играча с най-високо число печели другите карти. Прибира ги и слага отдолу в своята колконка. Когато на играча му останат само 3 карти – вече може да си ги гледа и да избира с коя карта да играе. Играта я печели този, който събере всички карти.

Лабиринт

Създайте или отпечатайте лабиринт от числа. Може и в табличен вид. В горната част на страницата поставете фигурка, която трябва да стигне до крайната точка. Повечето числа трябва да са четни, с изключение на пътя, който героя ще трябва да извърви до целта, той трябва да е от нечетни числа.
Помолете дето да проследи нечетните числа с химикал или маркер, създавайки път през числовия лабиринт.

3. Запознайте детето с понятието остатък.

Сега е момента детето да се запознае с понятието „остатък“. Заделете дребни предмети за играта, може и бонбони. Отделяйте разлчни количества. Разделете между вас и детето бонбоните (предметите) така, че всеки да получи поравно бонбони. Отбележете когато бонбоните се разделят без остатък, че броя им е четен. Когато получите обаче един бонбон остатък, отбележете че бонбоните са нечетен брой и и останалия бонбон се нарича „остатък“.

За усвояването на таблицата за имножение, разработихме настолни игри с които децата да откриват света на математиката. Можете да си закупите от нашата ФБ страница или да ни пишете.

За да се ангажира вниманието на децата в учебният процес, много често се използват нагледни материали. Така е и при нас – в школата по математика „Матема“. В невероятното приключение с броене, ние прилагаме табло „Четни и нечетни числа до 100“ с идеята да се покажат:

  • числата до 100;
  • позициите на цифрите;
  • четните и нечетните числа;
  • числата през 10;
  • числата през 5;
  • в крайните колонки и долен ред, сферите са съответният брой.

 

табло с числата до 100 - с четни и нечетни математика от школа матема

Използвайки таблото, резултатите не закъсняват.

Цветовете, които са приложени са чисти и ярки. Чрез хвърлена сянка е постигната триизмерност и изпъкналост на числата и сферите. Формата е А2 – 420мм x 594мм..

 

 

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...