Коронавирус и дистанционно обучение са двете теми, които най-много ни засегнаха последните дни и седмици. Да, има пандемия, има наложена изолация с цел предотвратяване пренасянето на ковируса, но обучението трябва да продължи. Новите условия показаха нашата гъвкавост и готовност да реагираме адекватно на промените. Сега  децата ни повече от всякога се нуждаят от контакти, макар и дистанционни и чрез интернет мрежите. Трябва да запазим психическото и физическото им здраве и…

Find Out More