Чували ли сте понятието мисловна карта? Не? А какво правим най-често, когато слушаме дадена презентация или урок, или пък четем текст, от който само отделни части ще ни бъдат нужни? Повечето хора без да се замислят биха отговорили, че си водят записки. Това със сигурност е полезно и помага за по-доброто запомняне и структуриране на поетата информация. Дали обаче няма нещо, което би могло в по-голяма степен да оптимизира процеса…

Find Out More