Базирани на мозъка стратегии за учене – защо са нужни и не е ли идеята на всяко обучение да бъде съобразено със способностите на мозъка? Необходимостта от термин за базирани на мозъка стратегии за учене произлиза от това, че тук всъщност визираме нещо по-специфично, а именно методи на преподаване, дизайни на уроци и училищни програми, които се основават на най-новите научни изследвания за това как мозъкът учи. В този тип…

Find Out More