Сугестопедична училищна занималня за предучилищна възраст, 1, 2, 3 и 4 клас. Искате задачките да са закачки, а английският да е лесен като песен – доверете се на Сугестопедията! В училищна занималня подготвяме децата с редовните ежедневни домашни, а в края на деня провеждаме модул с допълнително съгестопедично обучение по математика (единиеят месец) или английски (на следващият). Така децата ви, в рамките на една учебна година, ще получат надграждане по…

Find Out More