Не е случайно, че науката математика е в основата на другите. А какво е живота без отправна координатна система? Да, Декарт е въвел понятието координатна система, за да може да се описваме и намираме в пространството. Но Рене Декарт не е бил само математик, а и философ.    Истината е, че интелекта не се заключва само за една сфера на приложение и знание. Интелекта се подчинява (или не) на сложни връзки…

Find Out More