Детски конструктори и пространственото мислене при децата

Детски конструктори фигурират в набора от играчки при всяко дете. Но обръщаме ли достатъчно внимание на играта на децата с конструкторите? Осигурете на децата подходящите инструменти за изграждане на конструкции и увеличете ентусиазма, като се включите сами вие в играта. Особено в период на социална изолация.

Налични са множество доказателства, че децата развиват по-добри пространствени умения, когато изграждат и създават с конструктори или кубчета.

Производителите предлагат голяма гама от детски конструктори. Вие трябва да подберете най-подходящите за възрастта на детето. Обикновенно производителя посочва препоръчителната възраст за игра. Разчитайте на своя усет и предпочитания към конструктора. Понякога и няколко кубчета, могат да се окажат по-подходящи от сложни и несъобразени с възрастта играчки. Изберете цветовете да са приятни и стимулиращи, формите да са с по-голяма взаимозаменяемост и гъвкавост на приложението в играта.

Въведете строителни игри с детски конструктори, които предизвикват децата да създават форми „съответстващи на дизайна“.

Изследванията подрказват, че определена форма на игра с блокчета или кубчета, може да бъде особено ценна. Показвайте на децата „чертежите“ за дадена структура и им давайте набор от блокове/кубчета с които да ги пресъздават. Последни експерименти с 8-годишни деца, показват значителни подобрения в способностите им за умствена ротация само след пет сесии от по 30-минутни игри. След тренинга те показват и промени в мозъчната си активност. Предполага се, че тези деца са променили начина, по който обработват пространствената информация (Newman et al 2016).

Каквато и игра да измислите с кубчета или конструктор, не забравяйте да продържате разговор, стимулиращ пространственото описване (Ferrara et al 2011).

Разговора обогатява речниковият запас на детето. Когато разговора е насочен към пространствени понятия и термини, се развива и визуалната репрезентация при децата. С разговора за пространсвие стимулирате детето да си представя пространството и обектите в него, преди да ги приложи в реално изпълнение.

игри с детски конструктор

Повече за развитието на пространственото мислене при децата, можете да наметите в блога на Матема. Също така ви предоставяме и няколко игри, които можете с лекота да предоставите на децата в домашни условия.

Танграм -пространствен пъзел за игра.

Пространствено мислене и подпомагането с карти.

Оригами и пространственото мислене при децата.

Пространственото мислене на децата в разговорите с тях.

Активно развитие на пространствените умения при деца.

About Author

Related posts

Enroll Your Words

Loading...